Witamy na naszej stronie       

Serdecznie witam szanownych Internautów i zapraszam do zapoznania się

z naszą ofertą. Duży zakres świadczonych usług od prowadzonej usługowo księgowości,

Piekarni z Ciastkarnią poprzez Stację Kontroli Pojazdów wraz z Warsztatem samochodowym

oraz Zakład Instalacji Sanitarnych, pozwala nam działać prężnie na niełatwym dzisiejszym

polskim rynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Prezes

                                                                                                                                   inż.  Janusz Lamel

O firmie...

 

Historia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli rozpoczęła się po wyzwoleniu naszych terenów spod okupacji hitlerowskiej. W dniu 18 lutego 1945 roku w Teatrze Świetlnym odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK”.   W dniu 27 maja 1945 roku na terenie gminy została utworzona Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ROLNIK”  na czele której stanął pan Franciszek Pilawski a członkami Zarządu zostali panowie: Stanisław Tomicki i Wojciech Klamecki.

Natomiast Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” powstała w dniu  22 lipca 1946 roku.

W dniu 15 marca 1948 roku nastąpiło połączenie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK” z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” z tym ,że Spółdzielnią przyjmującą była Spółdzielnia „ROLNIK”. Połączona Spółdzielnia przyjęła nazwę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z odpowiedzialnością i udziałami w Pogorzeli powiat Krotoszyn.

Spółdzielnia w tym czasie posiadała:

-         nieruchomość w Pogorzeli przy ulicy Boh. Stalingradu 36 ( obecnie ul. Gostyńska) na której znajdował się            biurowiec i śrutownik.

-         Spółdzielczy Ośrodek Maszynowy ( później GOM, POM) przy ulicy Nowej 244    ( obecnie ul. Armii Poznań)

-         gorzelnie w Pogorzeli i we Wziąchowie

-         zlewnie mleka w Pogorzeli i Kromolicach

-         masarnię w Pogorzeli

-         piekarnię w Pogorzeli oraz ciastkarnie

W 1950 roku Prezes Zarządu pan Franciszek Pilawski przeszedł na stanowisko Prezesa do Gminnej Spółdzielni w Krotoszynie.

W dniu 22 maja 1951 roku na Prezesa Zarządu został wybrany pan Stanisław Jasik.

W lipcu 1951 roku na skutek decyzji władz centralnych wyodrębniono z działalności Spółdzielni dwie gorzelnie, dwie zlewnie mleka, młyn i spółdzielczy ośrodek maszynowy.

Mimo przejściowych trudności energiczny Prezes Zarządu pan Stanisław Jasik ukierunkował działalność Spółdzielni na rozwój i nowoczesność. W 1952 roku przy ulicy Nowej 245 ( obecnie Armii Poznań ) uruchomiono „ Gospodę Żywienia Zbiorowego”. W latach 50-tych powstały sklepy, punkty skupu i handlu towarami masowymi. Po przemianach w 1956 roku Spółdzielnia rozwinęła działalność społeczną, prowadzono kilka Klubów Rolnika, zorganizowano i wspomagano Spółdzielnię Uczniowską, w czynie społecznym pracownicy budowali Dom Kultury a Spółdzielnia  wyposażyła kilka pomieszczeń jak: kawiarnię, salę dancingową. Zakupiła również instrumenty dla orkiestry dętej.

Dla kobiet uruchomiono ośrodek „Praktyczna Pani”, później  przekształcony w Ośrodek Nowoczesna Gospodyni. Organizowano kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia oraz wspomagano Koła Gospodyń Wiejskich.

W latach 60-tych Spółdzielnia  przejęła plac i zabudowania pomajątkowe przy ulicy Boh. Stalingradu ( obecnie ul. Gostyńska). Na miejscu tym powstała baza magazynowa.

Działalność gospodarcza i społeczna Gminnej Spółdzielni przyczyniła się do postępu w mieście i gminie Pogorzela. 

Od 1965 roku długoletnim prezesem Zarządu był pan Henryk Tuszyński a Radzie Nadzorczej przewodniczył pan Jan Kulski  i pan Czesław Kaniewski.

W roku 1968 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Rolniczym pod hasłem „Głównym Zadaniem Gminnej Spółdzielni Sprawna Obsługa Rolnictwa”.

W latach 70-tych w znacznym stopniu zmodernizowano i unowocześniono bazę materialną Spółdzielni oraz zrealizowano szereg inwestycji jak: kilka sklepów wiejskich, przebudowę  biurowca, wybudowano punkt skupu żywca, zbudowano plac węglowy, wiatę na nawozy, magazyn zbożowy i pawilon handlowy.

W 1980 roku prezesem Zarządu został inż. Janusz Lamel ( z-ca prezesa od 1976 roku) i funkcję tę pełni nadal,  społecznymi Członkami Zarządu są panowie: Grzegorz Mikołajczak i Ryszard Konieczny a funkcję Głównego Księgowego pełni pani Bożena Kopeć.

W trudnych latach 80-tych i 90-tych mimo poważnego kryzysu ekonomicznego Spółdzielnia przeznaczała znaczne środki finansowe na modernizację placówek gospodarczych i na inwestycje. Rozwinięto działalność usługową i produkcyjną, pobudowano piekarnię z ciastkarnią, suszarnię rzepaku i zboża, a powstała przy Gminnej Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała 18-to rodzinny budynek mieszkalny.

W zakładzie Transportowo-Remontowym zorganizowano Stację Kontroli Pojazdów, zakupiono niezbędny sprzęt diagnostyczny.

W zakładzie Instalacji Sanitarnych zmieniono profil usług  i rozpoczęto wykonywanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Zakupiono 4 koparki, spycharkę, 4 samochody, sprzęt do zgrzewania rur i urządzenia do przewiertów. W ramach modernizacji zakupiono  7 zestawów komputerowych, programy komputerowe oraz przeszkolono pracowników tworząc sieć komputerową w całym zakładzie.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia  50 pracowników. Nadzór właścicielski sprawuje 9 osobowa Rada Nadzorcza  na czele z przewodniczącym panem Janem Czwojdą

Działalność gospodarcza wykonywana jest poprzez  4 zakłady produkcyjno – usługowe:

-         Zakład Piekarsko – Ciastkarski  ul. Gostyńska 14a tel. 065/57 34 687; kom. 509 668 164. Zakład produkuje szeroką gamę pieczywa  i wyrobów ciastkarskich. Zaopatruje sklepy na terenie powiatu Gostyńskiego i Krotoszyńskiego oraz liczne uroczystości rodzinne ( wesela, komunie itp.).

-         Zakład Instalacji Sanitarnych  ul. Gostyńska 14a tel. 065/57 34 139; kom. 501 037 481. Zakład prowadzi prace wodociągowania, kanalizacji, gazownictwa, usługi koparkowe i przewierty oraz sprzedaż materiałów instalacyjnych.

-         Zakład Naprawy Pojazdów i Stacja Kontroli Pojazdów  ul. Armii Poznań 5 tel. 065/57 34 686; kom. 501 037 494. Zakład wykonuje naprawy samochodów i opryskiwaczy rolniczych oraz wykonuje przeglądy techniczne samochodów, motocykli, ciągników, przyczep i opryskiwaczy rolniczych. 

-         Zakład Gospodarki Nieruchomościami  ul. Gostyńska 14a kom. 501 037 485. W ramach Zakładu działa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), prowadzone są usługi noclegowe oraz usługi dzierżaw nieruchomości (magazyny, place).

Data aktualizacji strony: 2019-05-23
Copyright by www.gspogorzela.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign & hosting Jartech - Krotoszyn